Vårt team ger er som kund de allra bästa förutsättningarna för en lyckad rekrytering. Våra kompetenser i kombination ger er en heltäckande
lösning för ert rekryteringsbehov.

Kundansvarig
Vår försäljningsavdelning består av kundansvariga som under åren etablerat goda kontakter med våra uppdragsgivare, varav många är återkommande kunder. Våra kundansvariga värnar om det personliga mötet med våra kunder och följer upp varje avslutat uppdrag.

Rekryteringskonsult
Våra konsulter är erfarna och har under åren byggt upp en gedigen kunskap kring vår metod, Executive Search. Våra konsulter vet vad som krävs för lyckade rekryteringar. De har förmågan att snabbt sätta sig in i vår uppdragsgivares situation och förstå vad som krävs för aktuell tjänst och de finns tillhands under hela processen som professionella rådgivare.

Researcher
I team med konsulten arbetar en researcher som har byggt upp en omfattande kunskapsbank kring sökområden och lämpliga kandidater. Konsulten och researcher har ett nära samarbete och en regelbunden dialog för att säkerställa att vi når de rätta kandidaterna.

Urvalskonsult
Som legitimerad psykolog är vår urvalskonsult bäst kvalificerad för att tolka testresultat. Vår urvalskonsult ger dig återkoppling på de personlighets-, färdighets-, och begåvningstester vi rekommenderar i bl.a. chefsrekryteringar.