A-Search är medlem i det internationella
rekryteringsnätverket Taplow Group.

Taplow Group är ett internationellt nätverk av företag inom Executive Search, Interim och Human Capital. Taplow är representerat av ett 30-tal kontor i 20 länder. Taplows internationella nätverk av erfarna och kompetenta kollegor inom Executive Search möjliggör stort kunskapsutbyte på global basis.