Genom att bredda perspektivet när vi arbetar med rekrytering bidrar vi på
A-Search till våra kunders framgångar. Det är nyckeln till vår framgång.

Mångfald är en naturlig del av vår process, både när det gäller analys, kravbild och i arbetet med att hitta rätt kandidater. Vi arbetar i många olika branscher och över hela Sverige. Idag har vi kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Våra kunder är våra främsta ambassadörer och vi har uppdrag att hitta nyckelpersoner till företag inom alla branscher.

Proffs i över 25 år

Ända sedan starten 1991 har vi arbetat med Executive Search. Vi är övertygade om att vår beprövade arbetsmetod och vår gedigna erfarenhet är en del av vår framgång. Vi gör helt enkelt det som namnet A-Search antyder – vi söker rätt person till rätt företag via vårt kontaktnät och genom ett grundligt analys- och sökarbete.

Vårt engagerade sätt att arbeta leder till flera starka positiva effekter

1. Expertisen
Vi har genom åren fått en gedigen expertis i att kartlägga och attrahera rätt kandidater för våra kunder. Våra konsulter är mycket uppskattade för deras expertis och sättet som de arbetar både med kunder och kandidater. Vid varje uppdrag sätter vi samman ett team av rekryteringskonsult och researchers som är speciellt kompetenta inom aktuellt område. Som kund håller vi dig uppdaterad under hela processen där du får full inblick i vad som sker.

2. Resultatet
Kunder uppskattar våra konsulter och vårt sätt att arbeta i processen och vår förståelse för deras behov. Vi lägger fokus på att förstå aktuell bransch genom ett gediget analysmöte. Vår process tar inte slut vid påskrivet avtal utan vi följer upp med både kandidat och kund för att se att båda parters förväntningar uppfyllts. Resultatet av våra rekryteringar har lett till att många av våra kunder väljer att fortsätta samarbeta med oss.

3. Mångfald
Mångfald är en självklarhet för oss. På den svenska rekryteringsmarknaden ligger A-Search i framkant när det gäller att aktivt arbeta med mångfald. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår egen process, vårt engagemang och hur vi kan stödja våra uppdragsgivare i deras arbete med mångfaldsfrågor. Målet är att fortsätta vara ledande inom området och öppna upp nya vägar att hitta rätt kandidater för våra uppdragsgivare. Genom vårt engagemang och vår kunskap inom området erbjuder vi våra kunder ett bollplank i arbetet med att stärka konkurrenskraften och affärsnyttan genom mångfald.

Vi har fyra grundbultar i vår verksamhet: tillit, engagemang, lyhördhet och långsiktighet.

Tillit
Vi skapar förtroende genom en personlig, öppen och ärlig kommunikation med målet att alltid leverera kvalitet.

Engagemang
Vi brinner för det vi gör och engagerar oss för kunder, kandidater och kollegor.

Lyhördhet
Vi är lyhörda inför behov, tankar och idéer. Vår arbetsmodell är flexibel och anpassas i samråd med kunderna.

Långsiktighet
Vi agerar professionellt och arbetar med uppföljning för att bygga långsiktiga relationer med kunder och kandidater.

”Palm & Partners har en unik position inom branschen och vi är extremt stolta över var vi befinner oss idag. Vi tror att grunden till vår framgång kommer från våra underliggande värderingar och hur vi bemött människor genom åren. Genom denna Code of Conduct har vi försökt teckna ned och utveckla vårt ”historiska tänk” till ett tydligt regelverk för oss själva och våra intressenter”.

Johnny Gunnarsson, VD

Vårt team ger er som kund de allra bästa förutsättningarna för en lyckad rekrytering. Våra kompetenser i kombination ger er en heltäckande
lösning för ert rekryteringsbehov.

Kundansvarig
Vår försäljningsavdelning består av kundansvariga som under åren etablerat goda kontakter med våra uppdragsgivare, varav många är återkommande kunder. Våra kundansvariga värnar om det personliga mötet med våra kunder och följer upp varje avslutat uppdrag.

Rekryteringskonsult
Våra konsulter är erfarna och har under åren byggt upp en gedigen kunskap kring vår metod, Executive Search. Våra konsulter vet vad som krävs för lyckade rekryteringar. De har förmågan att snabbt sätta sig in i vår uppdragsgivares situation och förstå vad som krävs för aktuell tjänst och de finns tillhands under hela processen som professionella rådgivare.

Researcher
I team med konsulten arbetar en researcher som har byggt upp en omfattande kunskapsbank kring sökområden och lämpliga kandidater. Konsulten och researcher har ett nära samarbete och en regelbunden dialog för att säkerställa att vi når de rätta kandidaterna.

Urvalskonsult
Som legitimerad psykolog är vår urvalskonsult bäst kvalificerad för att tolka testresultat. Vår urvalskonsult ger dig återkoppling på de personlighets-, färdighets-, och begåvningstester vi rekommenderar i bl.a. chefsrekryteringar.

A-Search är medlem i det internationella
rekryteringsnätverket Taplow Group.

Taplow Group är ett internationellt nätverk av företag inom Executive Search, Interim och Human Capital. Taplow är representerat av ett 30-tal kontor i 20 länder. Taplows internationella nätverk av erfarna och kompetenta kollegor inom Executive Search möjliggör stort kunskapsutbyte på global basis.