Vi erbjuder rekrytering utifrån metoden Executive Search.

För att lösa uppgiften så effektivt som möjligt och hitta rätt kandidater lägger vi stor vikt vid att arbeta i noggrann sammansatta team som på ett strukturerat sätt identifierar och attraherar rätt kandidater.
Tillsammans med vår kund tar vi fram en kompetensprofil – och med den som utgångspunkt kartlägger vi på ett systematiskt sätt lämpliga sökvägar. Vi använder oss av en kombination av kontaktnät, direkt marknadskartläggning, genomgång av databaser och internet.

Executive Search definieras av just den direkta marknadskartläggningen och är därmed inte enbart en sökning i databaser eller kontaktnät. Identifieringen av kvalificerade kandidater genomförs av researcher.