A-Search har sedan 1991 arbetat framgångsrikt inom i stort sett alla branscher.

Vår förmåga att förstå kundens behov och vår styrka att matcha rätt kandidater ger oss förutsättningar att genomföra lyckade
rekryteringar oavsett bransch. Många av våra kunder ser fördelarna med att vi lätt kan förmedla kandidater över branschgränserna. Exempel på branscher vi rekryterat inom är bygg, teknik, fastigheter, detaljhandel, elektronik, logistik, offentlig verksamhet, infrastruktur och industri.