A-Search har sedan 1991 arbetat framgångsrikt inom i stort sett alla branscher med fokus på att rekrytera chefer och kvalificerade specialister.