Från 1 oktober är A-Search – som en av de absolut första rekryteringsföretagen i Sverige – auktoriserat av branschorganisationen Almega. Almega har tidigare auktoriserat för bemanning och omställning, men nu öppnas för första gången upp för rekryteringsföretag.

För att bli auktoriserat ställs omfattande krav på att rekryteringsföretaget kan visa bra referensuppdrag, att det är ekonomiskt skötsamt och har genomtänkta processer för arbetssätt, uppföljning och mätning av resultat. Därefter granskas rekryteringsföretagen en gång om året.

– Tillit är en av våra grundbultar, säger Erik Dreborg, ansvarig för auktorisationsarbetet på A-Search. Att vi uppfyller de höga krav som ställs för att bli auktoriserade av Almega visar att både kunder och medarbetare kan känna sig trygga med oss.

Redan i april lämnades handlingarna in av A-Search för att bli en av Sveriges första auktoriserade rekryteringsfirmor. A-Search har sedan många år varit auktoriserade i mångfald genom stiftelsen Global Diversity Certification Foundation (GDCF) med koppling till FN.

A-Search rekryterar nyckelpersoner som chefer och kvalificerade specialister till företag i ett stort antal branscher. Bolaget har funnits sedan 1991 och har sedan dess utfört ett stort antal rekryteringar till företag i olika branscher. A-Search ingår i det internationella rekryteringsnätverket Taplow Group och är sedan årsskiftet 2015/2016 en del av Palm & Partners Gruppen.