Vi vet att en kombination av olika erfarenheter, bakgrund och karaktärer
ger överlägsna fördelar i en organisation. Olikheter ökar kreativiteten
och ger mer engagerade medarbetare.

Många av de kandidater vi träffar betonar också vikten av att arbeta på ett företag som har en inkluderande kultur. Mångfaldsarbete är med andra ord inte välgörenhet utan handlar om affärs- och verksamhetsnytta. Det gynnar samtidigt ett mer hållbart samhälle. Konkurrensen om kompetens tilltar och konsten att attrahera och behålla de bästa medarbetarna blir allt viktigare. Att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare genom att kontinuerligt bygga sitt arbetsgivarvarumärke, Employer branding, är idag en självklarhet för de flesta företag. Vi hjälper våra kunder att bygga ett starkt Employer brand genom att skapa en kultur som är öppen för olikheter.

På den svenska rekryteringsmarknaden ligger A-Search i framkant när det gäller att aktivt arbeta med mångfald. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår egen process, vårt engagemang och hur vi kan stödja våra uppdragsgivare i deras arbete med mångfaldsfrågor

Diversity Charter är ett nätverk för företag och organisationer som aktivt söker ett framgångsrikt sätt att arbeta med mångfald.

Målet är att visa vikten av olikhet och att stärka de anslutna företagen och organisationernas konkurrenskraft och affärsnytta. Verksamheten är ett näringslivsinitiativ där vi, A-Search, tillsammans med företag som Volvo Cars, Skanska, Sodexo, L’Oréal, Novartis, Scandic, Axfood, Managing Diversity och Lectia varit delaktiga från start.

A-Search är certifierade i mångfald via GDCF, en stiftelse kopplad till FN.

A-Search AB är certifierade i mångfald genom den internationella ideella stiftelsen Global Diversity Certification Foundation (GDCF). En stiftelse kopplad till FN. Stiftelsens syfte är att främja mångfald, mänskliga rättigheter och hållbar biologisk-, ekonomisk- och social utveckling.